یکصد و چهل و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و چهل و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۴۳ (۱۶) ۱۴۳ (۱۷) ۱۴۳ (۱۸) ۱۴۳ (۱۹) ۱۴۳ (۲۰) ۱۴۳ (۱) ۱۴۳ (۲) ۱۴۳ (۳) ۱۴۳ (۴) ۱۴۳ (۵) ۱۴۳ (۶) ۱۴۳ (۷) ۱۴۳ (۸) ۱۴۳ (۹) ۱۴۳ (۱۰) ۱۴۳ (۱۱) ۱۴۳ (۱۲) ۱۴۳ (۱۳) ۱۴۳ (۱۴) ۱۴۳ (۱۵)