یکصد و چهل و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و چهل و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۴۵ (۱) ۱۴۵ (۱۵) ۱۴۵ (۱۶) ۱۴۵ (۱۷) ۱۴۵ (۱۸) ۱۴۵ (۱۹) ۱۴۵ (۲۰) ۱۴۵ (۲۱) ۱۴۵ (۲۲) ۱۴۵ (۲۳) ۱۴۵ (۲۴) ۱۴۵ (۲۵) ۱۴۵ (۲۶) ۱۴۵ (۲۷) ۱۴۵ (۲۸)