یکصد و چهل و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و چهل و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۴۷ (۱) ۱۴۷ (۲) ۱۴۷ (۳) ۱۴۷ (۴) ۱۴۷ (۵) ۱۴۷ (۶) ۱۴۷ (۷) ۱۴۷ (۸) ۱۴۷ (۹) ۱۴۷ (۱۰) ۱۴۷ (۱۱) ۱۴۷ (۱۲) ۱۴۷ (۱۳) ۱۴۷ (۱۴) ۱۴۷ (۱۵) ۱۴۷ (۱۶) ۱۴۷ (۱۷) ۱۴۷ (۱۸) ۱۴۷ (۱۹) ۱۴۷ (۲۰) ۱۴۷ (۲۱) ۱۴۷ (۲۲) ۱۴۷ (۲۳)