یکصد و چهل و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و چهل و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۴۹ (۱) ۱۴۹ (۲) ۱۴۹ (۳) ۱۴۹ (۴) ۱۴۹ (۵) ۱۴۹ (۶) ۱۴۹ (۷) ۱۴۹ (۸) ۱۴۹ (۹) ۱۴۹ (۱۰) ۱۴۹ (۱۱) ۱۴۹ (۱۲) ۱۴۹ (۱۳) ۱۴۹ (۱۴) ۱۴۹ (۱۵) ۱۴۹ (۱۶) ۱۴۹ (۱۷) ۱۴۹ (۱۸) ۱۴۹ (۱۹)