یکصد و پنجاه و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و پنجاه و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۵۱ (۱) ۱۵۱ (۲) ۱۵۱ (۳) ۱۵۱ (۴) ۱۵۱ (۵) ۱۵۱ (۶) ۱۵۱ (۷) ۱۵۱ (۸) ۱۵۱ (۹) ۱۵۱ (۱۰) ۱۵۱ (۱۱) ۱۵۱ (۱۲) ۱۵۱ (۱۳) ۱۵۱ (۱۴) ۱۵۱ (۱۵) ۱۵۱ (۱۶)