یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و پنجاه و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۵۴ (۱) ۱۵۴ (۲) ۱۵۴ (۳) ۱۵۴ (۴) ۱۵۴ (۵) ۱۵۴ (۶) ۱۵۴ (۷) ۱۵۴ (۸) ۱۵۴ (۹) ۱۵۴ (۱۰) ۱۵۴ (۱۱) ۱۵۴ (۱۲) ۱۵۴ (۱۳) ۱۵۴ (۱۴) ۱۵۴ (۱۵) ۱۵۴ (۱۶) ۱۵۴ (۱۷) ۱۵۴ (۱۸) ۱۵۴ (۱۹) ۱۵۴ (۲۰) ۱۵۴ (۲۱) ۱۵۴ (۲۲) ۱۵۴ (۲۳)