یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و پنجاه و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۵۵ (۱) ۱۵۵ (۲) ۱۵۵ (۳) ۱۵۵ (۴) ۱۵۵ (۵) ۱۵۵ (۶) ۱۵۵ (۷) ۱۵۵ (۸) ۱۵۵ (۹) ۱۵۵ (۱۰) ۱۵۵ (۱۱) ۱۵۵ (۱۲) ۱۵۵ (۱۳) ۱۵۵ (۱۴) ۱۵۵ (۱۵) ۱۵۵ (۱۶) ۱۵۵ (۱۷) ۱۵۵ (۱۸) ۱۵۵ (۱۹) ۱۵۵ (۲۰) ۱۵۵ (۲۱) ۱۵۵ (۲۲)