یکصد و پنجاه و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و پنجاه و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۵۶ (۱) ۱۵۶ (۲) ۱۵۶ (۳) ۱۵۶ (۴) ۱۵۶ (۵) ۱۵۶ (۶) ۱۵۶ (۷) ۱۵۶ (۸) ۱۵۶ (۹) ۱۵۶ (۱۰) ۱۵۶ (۱۱) ۱۵۶ (۱۲) ۱۵۶ (۱۳) ۱۵۶ (۱۴) ۱۵۶ (۱۵) ۱۵۶ (۱۶) ۱۵۶ (۱۷) ۱۵۶ (۱۸) ۱۵۶ (۱۹) ۱۵۶ (۲۰) ۱۵۶ (۲۱) ۱۵۶ (۲۲)