یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و پنجاه و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۵۷ (۱) ۱۵۷ (۲) ۱۵۷ (۳) ۱۵۷ (۴) ۱۵۷ (۵) ۱۵۷ (۶) ۱۵۷ (۷) ۱۵۷ (۸) ۱۵۷ (۹) ۱۵۷ (۱۰) ۱۵۷ (۱۱) ۱۵۷ (۱۲) ۱۵۷ (۱۳) ۱۵۷ (۱۴) ۱۵۷ (۱۵) ۱۵۷ (۱۶) ۱۵۷ (۱۷) ۱۵۷ (۱۸) ۱۵۷ (۱۹) ۱۵۷ (۲۰) ۱۵۷ (۲۱) ۱۵۷ (۲۲) ۱۵۷ (۲۳) ۱۵۷ (۲۴) ۱۵۷ (۲۵) ۱۵۷ (۲۶)