یکصد و پنجاه و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و پنجاه و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۵۹ (۱) ۱۵۹ (۲) ۱۵۹ (۳) ۱۵۹ (۴) ۱۵۹ (۵) ۱۵۹ (۶) ۱۵۹ (۷) ۱۵۹ (۸) ۱۵۹ (۹) ۱۵۹ (۱۰) ۱۵۹ (۱۱) ۱۵۹ (۱۲) ۱۵۹ (۱۳) ۱۵۹ (۱۴) ۱۵۹ (۱۵) ۱۵۹ (۱۶) ۱۵۹ (۱۷) ۱۵۹ (۱۸) ۱۵۹ (۱۹) ۱۵۹ (۲۰) ۱۵۹ (۲۱) ۱۵۹ (۲۲) ۱۵۹ (۲۳) ۱۵۹ (۲۴) ۱۵۹ (۲۵)