یکصد و شصتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و شصتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۶۰ (۱) ۱۶۰ (۲) ۱۶۰ (۳) ۱۶۰ (۴) ۱۶۰ (۵) ۱۶۰ (۶) ۱۶۰ (۷) ۱۶۰ (۸) ۱۶۰ (۹) ۱۶۰ (۱۰) ۱۶۰ (۱۱) ۱۶۰ (۱۲) ۱۶۰ (۱۳) ۱۶۰ (۱۴) ۱۶۰ (۱۵) ۱۶۰ (۱۶) ۱۶۰ (۱۷) ۱۶۰ (۱۸) ۱۶۰ (۱۹) ۱۶۰ (۲۰) ۱۶۰ (۲۱) ۱۶۰ (۲۲) ۱۶۰ (۲۳) ۱۶۰ (۲۴) ۱۶۰ (۲۵) ۱۶۰ (۲۶)