فیلم کامل پخش شده جلسه ۱۶۱ کرسی تلاوت وتفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول از شبکه قران و معارف سیما این فیلم با کیفیت پایین منتشر شد است ، چنانچه تمایل به دریافت این ویدئو با کیفیت خوب دارند به واحد سمعی بصری کرسی تلاوت مراجعه فرمائید.

 

فیلم کامل جلسه ۱۶۱ کرسی تلاوت علی آباد کتول

 

 

فیلم کامل جلسه 161 کرسی تلاوت علی آباد کتول