یکصد و شصت و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و شصت و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۶۳ (۱۰) ۱۶۳ (۱۱) ۱۶۳ (۱۲) ۱۶۳ (۱۳) ۱۶۳ (۱۴) ۱۶۳ (۱۵) ۱۶۳ (۱۶) ۱۶۳ (۱۷) ۱۶۳ (۱۸) ۱۶۳ (۱۹) ۱۶۳ (۱) ۱۶۳ (۲) ۱۶۳ (۳) ۱۶۳ (۴) ۱۶۳ (۵) ۱۶۳ (۶) ۱۶۳ (۷) ۱۶۳ (۸) ۱۶۳ (۹)