یکصد و شصت و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و شصت و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

 

۱۶۴ (۳) ۱۶۴ (۴) ۱۶۴ (۵) ۱۶۴ (۶) ۱۶۴ (۷) ۱۶۴ (۸) ۱۶۴ (۹) ۱۶۴ (۱۰) ۱۶۴ (۱۱) ۱۶۴ (۱۲) ۱۶۴ (۱۳) ۱۶۴ (۱۴) ۱۶۴ (۱۵) ۱۶۴ (۱۶) ۱۶۴ (۱۷) ۱۶۴ (۱۸) ۱۶۴ (۱۹) ۱۶۴ (۲۰) ۱۶۴ (۲۱) ۱۶۴ (۲۲) ۱۶۴ (۲۳) ۱۶۴ (۲۴) ۱۶۴ (۲۵) ۱۶۴ (۲۶) ۱۶۴ (۲۷) ۱۶۴ (۲۸) ۱۶۴ (۲۹) ۱۶۴ (۳۰) ۱۶۴ (۳۱) ۱۶۴ (۳۲) ۱۶۴ (۳۳) ۱۶۴ (۳۴) ۱۶۴ (۱) ۱۶۴ (۲)