یکصد و شصت و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و شصت و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۶۸ (۱) ۱۶۸ (۲) ۱۶۸ (۳) ۱۶۸ (۴) ۱۶۸ (۵) ۱۶۸ (۶) ۱۶۸ (۷) ۱۶۸ (۹) ۱۶۸ (۱۰) ۱۶۸ (۱۱) ۱۶۸ (۱۲) ۱۶۸ (۱۳) ۱۶۸ (۱۴) ۱۶۸ (۱۵) ۱۶۸ (۱۶) ۱۶۸ (۱۷)