یکصد و شصت و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و شصت و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۶۹ (۱) ۱۶۹ (۲) ۱۶۹ (۳) ۱۶۹ (۴) ۱۶۹ (۵) ۱۶۹ (۶) ۱۶۹ (۷) ۱۶۹ (۸) ۱۶۹ (۹) ۱۶۹ (۱۰) ۱۶۹ (۱۱) ۱۶۹ (۱۲) ۱۶۹ (۱۳) ۱۶۹ (۱۴) ۱۶۹ (۱۵) ۱۶۹ (۱۶) ۱۶۹ (۱۷) ۱۶۹ (۱۸) ۱۶۹ (۱۹) ۱۶۹ (۲۰)