یکصد و هفتادمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هفتادمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۷۰ (۱) ۱۷۰ (۲) ۱۷۰ (۳) ۱۷۰ (۴) ۱۷۰ (۵) ۱۷۰ (۶) ۱۷۰ (۷) ۱۷۰ (۸) ۱۷۰ (۹) ۱۷۰ (۱۰) ۱۷۰ (۱۱) ۱۷۰ (۱۲) ۱۷۰ (۱۳) ۱۷۰ (۱۴) ۱۷۰ (۱۵) ۱۷۰ (۱۶) ۱۷۰ (۱۷) ۱۷۰ (۱۸)