یکصد و هفتاد و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هفتاد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۷۱ (۱) ۱۷۱ (۲) ۱۷۱ (۳) ۱۷۱ (۴) ۱۷۱ (۵) ۱۷۱ (۶) ۱۷۱ (۷) ۱۷۱ (۸) ۱۷۱ (۹) ۱۷۱ (۱۰) ۱۷۱ (۱۱) ۱۷۱ (۱۲) ۱۷۱ (۱۳) ۱۷۱ (۱۴) ۱۷۱ (۱۵) ۱۷۱ (۱۶) ۱۷۱ (۱۷)

 

۱۷۱ (۱۸)