یکصد و هفتاد و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هفتاد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۷۲ (۱) ۱۷۲ (۲) ۱۷۲ (۳) ۱۷۲ (۴) ۱۷۲ (۵) ۱۷۲ (۶) ۱۷۲ (۷) ۱۷۲ (۸) ۱۷۲ (۹) ۱۷۲ (۱۰) ۱۷۲ (۱۱) ۱۷۲ (۱۲) ۱۷۲ (۱۴) ۱۷۲ (۱۵) ۱۷۲ (۱۶) ۱۷۲ (۱۷) ۱۷۲ (۱۸) ۱۷۲ (۱۹) ۱۷۲ (۲۰) ۱۷۲ (۲۱) ۱۷۲ (۲۲)