گزارشی اجمالی از نشست دوره ای اعضای کرسی تلاوت

لوگو-۵۱۲به نام خدا
دست اندرکاران《 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول 》 طی نشستی صمیمانه ، که با مباحث قرآنی و تذکرات کاری آقای “حاج علی اصغرزنگانه”(مبین) امشب مورخه ۱۶ اردیبهشت ۹۷ در محل《خانه قرآن》تشکیل شده بود.پس تبادل نظرموارد ذیل را مورد تاکید و تصویب قرار دادند:
۱ _ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم《در ماه مبارک رمضان 》 عصر روزهای سه شنبه تا اذان مغرب ، و با نماز جماعت و صرف افطار برگزار شود.
۲ _در اجرای امور مختلف کرسی تلاوت ، از توان همه مراکز و موسسات قرآنی شهرستان (هرهفته یک مرکز) استفاده شود.
۳_ امور انتظامی و امنیتی با همکاری ادارات و مراکز محترم انتظامی امنیتی و توان داخلی خود کرسی تلاوت مورد تاکید قرار گرفت.
۴‌_ در جذب کمکهای مالی و خدماتی همگی فعال و یار و یاور مدیر اجرایی باشند.
۵_ با توجه به هدف قرار دادن قرآن توسط کفر بین المللی و هدف قرار دادن قرآن توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی(آن در نابودی و این در تقویت قرآن)در این جهاد مقدس با همکاری صدا و سیما ، همگی مخلصانه و مجاهدانه در خط مقدم این مبارزه حضور بهتر و بیشتری داشته باشیم‌
* کیفیت و چگونگی انجام جلسات و پذیرایی در جلسات بعد تصمیم گیری خواهد شد.