یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هفتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۷۵ (۱) ۱۷۵ (۲) ۱۷۵ (۳) ۱۷۵ (۴) ۱۷۵ (۵) ۱۷۵ (۶) ۱۷۵ (۷) ۱۷۵ (۸) ۱۷۵ (۹) ۱۷۵ (۱۰) ۱۷۵ (۱۱) ۱۷۵ (۱۲) ۱۷۵ (۱۳) ۱۷۵ (۱۴) ۱۷۵ (۱۵) ۱۷۵ (۱۶) ۱۷۵ (۱۷) ۱۷۵ (۱۸) ۱۷۵ (۱۹) ۱۷۵ (۲۰)