یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هفتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۷۷ (۱) ۱۷۷ (۲) ۱۷۷ (۳) ۱۷۷ (۴) ۱۷۷ (۵) ۱۷۷ (۶) ۱۷۷ (۷) ۱۷۷ (۸) ۱۷۷ (۹) ۱۷۷ (۱۰) ۱۷۷ (۱۲)