یکصد و هشتادمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هشتادمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

 

۱۸۰ (۱) ۱۸۰ (۲) ۱۸۰ (۳) ۱۸۰ (۴) ۱۸۰ (۵) ۱۸۰ (۶) ۱۸۰ (۷) ۱۸۰ (۸) ۱۸۰ (۹)

 

 

 

 

۱۸۰ (۱۰) ۱۸۰ (۱۱) ۱۸۰ (۱۲) ۱۸۰ (۱۳) ۱۸۰ (۱۴) ۱۸۰ (۱۵) ۱۸۰ (۱۶) ۱۸۰ (۱۷) ۱۸۰ (۱۸) ۱۸۰ (۱۹) ۱۸۰ (۲۰) ۱۸۰ (۲۱) ۱۸۰ (۲۲)