یکصد و هشتاد و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هشتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۸۳ (۱) ۱۸۳ (۲) ۱۸۳ (۳) ۱۸۳ (۴) ۱۸۳ (۵) ۱۸۳ (۶) ۱۸۳ (۷) ۱۸۳ (۸) ۱۸۳ (۹) ۱۸۳ (۱۰) ۱۸۳ (۱۱) ۱۸۳ (۱۲) ۱۸۳ (۱۳) ۱۸۳ (۱۴) ۱۸۳ (۱۵) ۱۸۳ (۱۶) ۱۸۳ (۱۷) ۱۸۳ (۱۸) ۱۸۳ (۱۹) ۱۸۳ (۲۰)