دویست و هفتاد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری دویست و هفتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

 

جلسه 276 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 276 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 276 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 276 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 276 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 276 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 276 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 276 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 276 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 276 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول

گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.

گزارش صوتی این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.