دویست و هفتاد و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید.

در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری دویست و هفتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه 278 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 278 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 278 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 278 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 278 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 278 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 278 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 278 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول

 

گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.

گزارش صوتی این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.