تلاوت قاری بین المللی استاد سید جواد حسینی در جلسه ۳۲۶ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول

 

پیوند دانلود: کلیک کنید (قرائت استاد سید جواد حسینی)

مشروح خبر این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل مشاهده می‌باشد.

گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.

گزارش صوتی این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.