کلیپ گزارشی همایش ستاره های زمین در شهرستان علی آباد کتول

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

 

گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید)، گزارش تصویری از اینجا (کلیک کنید) و ویدئو جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.