یکصد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۶ (۱) ۱۰۶ (۲) ۱۰۶ (۳) ۱۰۶ (۴) ۱۰۶ (۵) ۱۰۶ (۶) ۱۰۶ (۷) ۱۰۶ (۸) ۱۰۶ (۹) ۱۰۶ (۱۰) ۱۰۶ (۱۱) ۱۰۶ (۱۲) ۱۰۶ (۱۳) ۱۰۶ (۱۴) ۱۰۶ (۱۵) ۱۰۶ (۱۶) ۱۰۶ (۱۷) ۱۰۶ (۱۸) ۱۰۶ (۱۹) ۱۰۶ (۲۰) ۱۰۶ (۲۱)