یکصد و چهل و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و چهل و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۴۸ (۱۳) ۱۴۸ (۱۴) ۱۴۸ (۱) ۱۴۸ (۲) ۱۴۸ (۳) ۱۴۸ (۴) ۱۴۸ (۵) ۱۴۸ (۶) ۱۴۸ (۷) ۱۴۸ (۸) ۱۴۸ (۹) ۱۴۸ (۱۰) ۱۴۸ (۱۱) ۱۴۸ (۱۲)