یکصد و شصت و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و شصت و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-بخش اول

۱۶۱ (۱۵) ۱۶۱ (۱۶) ۱۶۱ (۱۷) ۱۶۱ (۱۸) ۱۶۱ (۱۹) ۱۶۱ (۲۰) ۱۶۱ (۲۱) ۱۶۱ (۱) ۱۶۱ (۲) ۱۶۱ (۳) ۱۶۱ (۴) ۱۶۱ (۵) ۱۶۱ (۶) ۱۶۱ (۷) ۱۶۱ (۸) ۱۶۱ (۹) ۱۶۱ (۱۰) ۱۶۱ (۱۱) ۱۶۱ (۱۲) ۱۶۱ (۱۳) ۱۶۱ (۱۴)