یکصد و شصت و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و شصت و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۶۲ (۱)

۱۶۲ (۲۰) ۱۶۲ (۱۹) ۱۶۲ (۱۸) ۱۶۲ (۱۷) ۱۶۲ (۱۶) ۱۶۲ (۱۱) ۱۶۲ (۱۲) ۱۶۲ (۱۳) ۱۶۲ (۱۴) ۱۶۲ (۱۵) ۱۶۲ (۱۰) ۱۶۲ (۹) ۱۶۲ (۸) ۱۶۲ (۷) ۱۶۲ (۶) ۱۶۲ (۵) ۱۶۲ (۴) ۱۶۲ (۳) ۱۶۲ (۲)  ۱۶۲ (۲۲)