یکصد و هفتاد و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هفتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۷۳ (۱) ۱۷۳ (۲) ۱۷۳ (۳) ۱۷۳ (۴) ۱۷۳ (۵) ۱۷۳ (۶) ۱۷۳ (۷) ۱۷۳ (۸) ۱۷۳ (۹) ۱۷۳ (۱۰) ۱۷۳ (۱۱) ۱۷۳ (۱۲) ۱۷۳ (۱۳) ۱۷۳ (۱۴) ۱۷۳ (۱۵) ۱۷۳ (۱۶) ۱۷۳ (۱۷) ۱۷۳ (۱۸) ۱۷۳ (۱۹)