یکصد و هفتاد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هفتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۷۶ (۱) ۱۷۶ (۲) ۱۷۶ (۴) ۱۷۶ (۵) ۱۷۶ (۶) ۱۷۶ (۷) ۱۷۶ (۸) ۱۷۶ (۹) ۱۷۶ (۱۱) ۱۷۶ (۱۳) ۱۷۶ (۱۴)

 

۱۷۶ (۳)