دویست و هشتاد و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید.

در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری دویست و هشتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

 

جلسه 288 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 288 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 288 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 288 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 288 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 288 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 288 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 288 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 288 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول

 

گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.

گزارش صوتی این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.